Středočeský kraj

Aktivizační služba

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytována dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění (dále aktivizační služba). Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytována dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění (dále aktivizační služba). Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle aktivizační služby

Umožnit osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnout sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Cílem přispět k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života a nabízenými aktivitami pomoci k obnovení, udržení a rozvoji duševních sil a schopností ve stáří. Aktivizační služba je poskytována ambulantní či terénní formou péče.

Cílová skupina

Dle ustanovení § 66 o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.  

Domov Kytín poskytuje aktivizační službu uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

 Osoby cílové skupiny

 Věkové kategorie

Možnost odmítnut zájemce o službu

V souladu s § 91 odstavce 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, Domov Kytín může odmítnout uzavřít se zájemcem o službu smlouvu o poskytování sociálních služeb:

Zásady uplatňované při poskytování aktivizační služby

 Kapacita aktivizační služby 

Rozsah poskytování sociální služby

Služba se poskytuje podle aktuálního plánu aktivit (např.: ruční práce v dílně, cvičení paměti, procvičování jemné motoriky a různé kroužky).  Informace o aktuálním plánu aktivit získáte na telefonním čísle: 311 363  902. 

 Místo a čas poskytování sociální služby 

 

 

Další informace v sekci Dokumenty Aktivizační služba.