Středočeský kraj

Ceník

Ceník

I. Varianta A – cena 200,– Kč/den

II. Varianta B – cena 320,– Kč/den

III. Varianta C – cena 410,– Kč/den

IV. Varianta D – cena 500,– Kč/den

Vyúčtování plateb

Úhrada za poskytování sociální služby je placena předem. V případě pobytu delšího než 1 měsíc je možno rozdělit splátku do dvou částí. V případě zkrácení pobytu bude uhrazená částka vrácena dnem ukončení pobytu.

Úhrada za pobyt = úhrada za sociální služby (denní sazba za ubytování + stravu krát počet dní) + úhrada za zvolenou variantu péče (denní sazba za variantu krát počet dní).

Sociální služby:

Ubytování (lůžko/den) – 210,– Kč

Celodenní strava:

Péče:

Fakultativní služby: viz sekce dokumenty Domov Kytín